KRKONOŠE SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO STŘEDNÍ MORAVA JIŽNÍ MORAVA VYSOČINA VÝCHODNÍ ČECHY ČESKÝ RÁJ ČESKÝ SEVER SEVEROZÁPADNÍ ČECHY ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ PLZEŇSKO ŠUMAVA JIŽNÍ ČECHY PRAHA OKOLÍ PRAHY PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
MÁCHŮV KRAJ
  Dopravní přístupnost
Informační centra
Města a obce
Osobnosti a rodáci
Přírodní zajímavosti
Destinační management
 
Příroda a její ochrana
  Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
 
Kultura, zábava, sport
  Kultura a zábava
Sport a relaxace
Zimní sporty
Katalog KUDY Z NUDY
Aktivní dovolená
 
Památky a zajímavosti
  Památky a architektura
Církevní památky
Hrady a zámky
 
Turistika a volný čas
  Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
 
Lázeňství
  Lázeňská zařízení
Lázeňské domy a sanatoria
Lázeňská procedura
Přírodní léčivé zdroje
 
Kongresová turistika
  Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Výstavnictví a propagace
 
Ubytování a stravování
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
 
Království perníku

Ukázka z knihy Tantrická láska

Překlad Helena Unmanni
Předmluva (str.9)
Ocitáme se na hranicích Tibetu a Indie. Čas je zaznamenán mlhavě jako období tantrické renesance, kdy žízeň po osvícené civilizaci je uhašena porozuměním zákonům vesmíru, "Jak nahoře, tak dole", a lidé neusilují o podrobení jiných zemí a světů, ale snaží se poznat kosmické principy zaznamenané v jejich vlastních tělech.
Mladý chlapec je určen jako společník a služebník putujícímu mudrci. Vyrůstá s mistrem a učí se tajemstvím vesmíru, která jsou uvnitř lidského těla a duše.
30 let žije jako toulavý žebrák. A pak, po svatbě s mladou dívkou, kterou rozpozná jako svou manželku, je skrze vizi poslán na jistý kopec, ze kterého je vidět široké a úrodné údolí Indických Himalájí. Zde zakládá svůj chrám, nejprve z bláta a slámy a později, když se jeho věhlas rozšíří, z kamene. Během 20 let založí nejen chrám, ale i rozkvétající školu, v níž byli laici i adepti vyučováni složitým uměním lásky a skrze lásku, spirituálnímu osvobození.
Je to doba moudrosti, zrozená z následování toho, co je přirozené, jako bráně k posvátnému. Lidé žijí v těle i v duchu. Vzduch je naplněn klidnou a přesto extatickou kvalitou. Každý si je vědom toho, že jeho rodným právem je radost a naplněnost zrozená z lásky. Je to doba a místo naplněné přirozenou nevinností, posvátností a smíchem.
Jednoho dne se bez varování objevují nájezdníci. Přijíždějí ze země barbarů, kteří věří, že uctívání těla je rouháním. Jejich jediným cílem je ničit a obracet všechny na svou víru. Drancují, pálí, znásilňují a zabíjejí. Dvanáctiletý mistrův syn je svědkem toho, jak je jeho matka brutálně znásilněna a zabita, potom utíká do blízkých kopců, kde v je v jeskyni s posvátným písmem chrámu schovaný jeho otec.
Jeho otec, mistr, jej zasvětí do obřadů Tantrické moudrosti a použije při tom určitou formu hypnózy. Vryje do jeho duše úplné tantrické učení chrámové školy, a poté postupně spálí posvátné texty, jeden po druhém.
Když je proces předání dokončen, otec řekne: "Teď čekám na svou smrt, na fyzické rovině je moje práce ukončena. Jdi do světa a připrav se na svůj osud." Chlapec udělá, co mu bylo řečeno. Venku je chycen, vykastrován a poslán do jiné země a stává se eunuchem v harému. Žije a umírá v harému, aniž by se kdy dozvěděl , co měl jeho otec na mysli.

O stovky let později sedím v meditaci, když náhle přede mnou stojí muž světla a dává mi pokyn, abych psala diktát. Celý pokoj pulsuje světlem. Beru pero a papír a sedm dní intenzivně píšu diktát. To, co je mi odhaleno, je kompletní tantrické učení předané otcem synovi na téma Tantrická stezka pro laiky a adepty.

Teď jako žena si vzpomínám na to, že jsem byla synem, vzpomínám si na všechno. A teď vím, co měl na mysli, musela jsem si zasloužit svůj osud, musela jsem projít svou osobní zkušeností, abych porozuměla tantrickému učení. Byla jsem připravována tím, že jsem se stala žačkou Osha, osvíceného tantrického mistra naší doby, a vstřebávala umění hluboké meditace a posvátné lásky. Hlubším a hlubším ponořením do tantrické zkušenosti se svým milovaným partnerem Gehem, také adeptem tantry, jsem začala rezonovat ve stejné frekvenci jako v těch dávných nevinných dnech a stala se připravenou přijmout svůj osud.

Mým osudem je poskytnout živý most mezi minulostí a současností, díky němuž osvícení skrze Tantru může přinést renesanci našeho světa.

Ma Ananda Sarita , Provence, Francie
1. KapitolaEnergie-extáze (str. 10)

Zdroj je cíl

,,Oslavuji sám sebe..... Posvátný jsem uvnitř a venku a dělám svatým cokoliv, čeho se dotknu nebo čím jsem dotčen".
Walt Whitman, Píseň o mě (Píseň o mě samotném)


Slova z Orákula(str.11)
"Energie uvnitř člověka má dvě vrstvy. Je to duch a hmota. Lidská bytost je protikladem, hádankou, koanem. Tato Země je školou a lekce je, jak dosáhnout jednoty ve hmotě a duchu. Když budeme s lekcí bojovat, nevyřeší se. Odmítnutím jednoho aspektu a přijmutím jiného, tak jak dělají mnohá náboženství, se nic nevyřeší. Můžete se na to podívat tímto způsobem, tělo je duch a otáčí se vzhůru nohama a duch je tělo a otáčí se vzhůru nohama. Čím jste ve vašem těle, to se zrcadlí ve vašem duchu. Jak je to s vaším duchem, to se zrcadlí ve vašem těle.

Moudrý člověk bude zkoumat obě dimenze zároveň. Jemná energie ducha, když je jí dovoleno prostoupit tělo, stane se extází. A energie těla, když je jí dovoleno prostoupit ducha, stane se moudrostí a osvícením ...


První čakra (str.16 nad obrázkem)

Jméno: kořenová čakra
Barva: červená
Vůně: pižmo
Zvuk: "OO"
Symbol: had
Poselství: jdi do své smyslnosti, citlivosti, potěšení, živosti a orgazmického potenciálu.
Buď totální, buď divokýPrvní čakra

První čakra (viz. str.7), první životní frekvence, je umístěna v sexuálním centru. Její barva je červená a samohláska zvuku je "OO". Což je vibrací, která láme a otvírá semeno života. Její vůně je pižmo. Červená reprezentuje životní sílu ve své mocné nezjevené formě. A z tohoto místa muže jít život jakýmkoliv směrem. Pozitivním aspektem čakry je, že se na vaší jedinečné životní cestě pohybuje vpřed s důvěrou. Jestliže žijete, co jste přišli žít v tomto životě, budete automaticky plni radosti a dokonce extatičtí. Nevědomím aspektem je strach a stagnace prány nebo životní energie. Pokud stagnace prány pokračuje příliš dlouho, promění se v slepý hněv. Když je stagnace nasměrovaná dovnitř, přinese nemoc. Jestliže je nasměrovaná ven, přinese žárlivost a násilí.

Symbolem, který vyjadřuje tuto čakru je had, symbol moudrosti, stočený na základně páteře. Pokud je mu dovoleno, aby se rozvinul po délce páteře, přichází moudrost a osvícení. Další kvalitou hada je regenerace. V pravidelných intervalech svléká svou starou kůži a dostává novou. První čakra nese také pro meditátory tajemství regenerace a ti kteří projdou strachem zaměřeným na ochranu a přežití těm se otvírá semeno životní energie.

Energii první čakry zrcadlí energii prvního energetického těla (viz str.7). První energetické tělo je fyzické a také zahrnuje první vrstvu aury. Je to to čeho se můžete dotýkat a co cítit, co můžete vidět a co můžete slyšet, cítit a ochutnat. Lekcí tohoto těla je jít do kontaktu s vlastní smyslností, vlastní citlivostí, vlastním potěšením, vlastní živostí a vaším vlastním orgasmickým potenciálem. Tancujte a oslavujte vaši energii. Buďte divocí, nechte to jít!

Cvičení bití polštáře, jednotlivec (vpravo pod obrázkem str.18)

První krok (5 min.)

Klečte před pěkným tlustým polštářem, přednostně rezervovaného pro tento účel. Zvedněte vaše paže nad hlavu s propletenými prsty u dlaní. Veďte vaše ruce dolů na polštář, tak jako úderem kladiva a ve stejnou chvíli zakřičte "NE". Buďte totální a použijte 100% vaší energie.

Druhý krok (5min)

Pohodlně seďte před polštářem. Zavřete oči a buďte v tichosti. Při tom jak zůstáváte v klidu, pozorujte svůj dech, svou energii, své emoce a své myšlenky.


Cvičení bití polštáře, s partnerem (str.19)

První krok (5min)

Klekněte si proti sobě. Umístěte vedle sebe květinu, kterou máte připravenou na druhý krok. Dívejte se vzájemně do očí, potom současně bijte do svého vlastního polštáře, vykřičte všechen svůj hněv. Oba dva se musíte účastnit rovnoměrně, neposlouchejte vašeho partnera nebo kolapsujte v pozici objeti.


Druhý krok (5 min)

Seďte u svého polštáře jako v druhém kroku u jednotlivce. Potom vezměte a pohoupejte vaší květinu. Představte si, že jste do ni vlili celé své ego. Ukloňte se vyšší energii (spirituální přítomnosti, jako vašemu průvodci, mistrovi nebo Bohu). Nabídněte jim květinu a počkejte na vedení. Důvěřujte tomu, co přijde.


Třetí krok

Sejděte se spolu a sdílejte vedení, které jste dostali. Potom se vzájemně ukloňte s vděčností za to, že to staré zemřelo a nové se narodilo.
DALŠÍ INFORMACE: Tantrická láska

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 12.07.2004 v 21:24 hodin
Copyright 1998-2022 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
Vyhledávání
  Vyhledávací centrum
Rejstřík oblasti
Databanka akcí
 
Regiony a oblasti ČR
  Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR
Pohádkové regiony
 
ZPRÁVY A AKTUALITY
  Tiskové zprávy
Aktuality
Sněhové zpravodajství
 
Služby pro turisty
  Informační centra
Průvodcovské služby
Tlumočníci a překladatelé
Bankovní služby
Turistický produkt
 
Kalendář akcí oblasti
  Akce pro děti
Kino, divadlo, výstavy
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Kalendář kongresů, konferencí
Kalendář veletrhů a výstav
 
Folklor a tradice
  Etnografický region
Etnografický subregion
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
 
KLUB ČESKYCH TURISTŮ
  Krajská oblast KČT
Odbor KČT
Turistické odznaky a známky
 
Regionální rozvoj
  Regiony a sdružení
Investiční příležitosti
Průmyslové zóny
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba