KRKONOŠE SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO STŘEDNÍ MORAVA JIŽNÍ MORAVA VYSOČINA VÝCHODNÍ ČECHY ČESKÝ RÁJ ČESKÝ SEVER SEVEROZÁPADNÍ ČECHY ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ PLZEŇSKO ŠUMAVA JIŽNÍ ČECHY PRAHA OKOLÍ PRAHY PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
MÁCHŮV KRAJ
  Dopravní přístupnost
Informační centra
Města a obce
Osobnosti a rodáci
Přírodní zajímavosti
Destinační management
 
Příroda a její ochrana
  Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
 
Kultura, zábava, sport
  Kultura a zábava
Sport a relaxace
Zimní sporty
Katalog KUDY Z NUDY
Aktivní dovolená
 
Památky a zajímavosti
  Památky a architektura
Církevní památky
Hrady a zámky
 
Turistika a volný čas
  Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
 
Lázeňství
  Lázeňská zařízení
Lázeňské domy a sanatoria
Lázeňská procedura
Přírodní léčivé zdroje
 
Kongresová turistika
  Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Výstavnictví a propagace
 
Ubytování a stravování
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
 
Království perníku

Na krok od čarování

Úryvek z časopisu Dotek č. 9/99
od autorky PhDr. Heleny Šalátové
Na výstavě tvorby známé české feministky Evy Hauserové se mi nejvíce líbil obraz s krajinou pokrytou obrovskými ženskými prsy. Jmenoval se Ňaderná elektrárna.
Pod svícnem bývá tma. A tak výrobci, počtáři ani spotřebitelé kvapem ubývajících toků energie nepočítají se zdrojem, který je k mání prakticky ihned, v mimořádném množství a kvalitě. Mám tím na mysli ony miliardy jednotek ženské energie, dřímající v něžných nádobách našich duší, srdcí a těl. Tato energie nenasytí výbušné motory a neumožní pohyb strojů a zařízení, protožae je určena ke zcela jiným druhům kouzel a zázraků. Protože však byla po tisíciletí regulována mužskou vůlí a odváděna do koryt mužských toků, nemáme ani my ženy dnes představu o její síle, možnostech přirozeného plynutí a tvořivého vyústění. Po tisíciletí žijeme s obrazem ženy nezištně dávající až za hranice svého přežití. Toto totální odevzdání a ztracení se v životech druhých zcela zastřelo ženám jejich vlastní potřeby, jejich jedinečnost a vědomí zvláštních sil, kterým přirozeně disponují.
Tvrdí-li někdo, že není čarodějnic, budiž potrestán jako kacíř.
(z I. knihy Kladiva na čarodějnice)
V dávných dobách, kdy si lidé ještě byli rovni, byli muži ceněni pro svou sílu fyzickou, ženy pak pro sílu magickou schopnost vnímání a využívání tajemných sil přírody byla využívána ve prospěch společenství. Zdroje ženské energie pocházející z nejhlubších vrstev bytí, z oblasti nevědomí, pudů, instinktů a intuice se však době inkvizice staly životním ohrožením, a proto byly zapřeny, potlačeny a zakódovány pod heslem Smrtelný hřích. Odtržení od vlastní podstaty znamenalo ztrátu části identity, přirozené síly, ničivé zavržení vlastního těla a také ztrátu přirozeného duchovního systému odpovídajícího specificky ženským spirituálním potřebám.
Je však načase si uvědomit, že doba, kdy jsme byly jen bezmocné děti, je za námi. Současnost nám otevírá zcela mimořádné možnosti jak nově a celistvěji být, jak užívat život a sebe. je na nás, abychom prozkoumaly, kdo jsme, a rozhodly se v jakého boha chceme věřit, v jakém rytmu tančit a jakými silami vládnout. Máme k dispozici energie stejně tak léčivé jako ničivé, a proto práce s nimi vyžaduje vysokou míru odpovědnosti, zkušenosti a duchovní zralosti.
To, co brání nejen čarodějkám, ale všem ženám v rozvinutí vlastního jedinečného tvaru, barvy, vůně a pohybu je nesprávné zacházení s vlastní energií způsobené zkresleným vnímáním sebe sama. Ženy podceňují svou schopnost samostatné tvůrčí existence, nezávislého myšlení, rozhodování a jednání ve prospěch své touhy. Neodvažují se ani si přát, natož pak plnit svá přání. Potlačením mocné energie radosti, vášně a citů vůbec znehybňují sebe i druhé. Trpně nesou své ochromení už po mnoho generací.
Je třeba, abychom pohlédly do tváře celému rozměru vlastního ženství. Mezi ženskými božstvy byly vždy vedle bohyň pomocnic a ochránkyň i temné bohyně živící se krví, násilím a smrtí. Žena je nejen matkou života, ale také smrti, bez níž není možné začít další cyklus zrození. Všechny máme v hlubinách pod křehkostí, nevinností a vstřícností ukrytou divou ženu, která vládne krajině bažin, sopek a větrných smrští.
Srdce jako hraniční kámen
Schopnost sebevymezení bezprostředně souvisí se vztahem k tělu. Spřátelení se s tělem poskytuje pevnou půdu pod nohama a umožňuje vstoupit jeho prostřednictvím do rozhovoru s nehmotnými realitami. Tělo je ženin nejmagičtější nástroj. Je možné ho využít jako přijímač. Tělo je však nejen přijímač, ale i neobyčejně silný vysílač. Ženy na rozdíl od mužů lépe ovládají malé pohyby a jejich největší síla je v nejjemnějším doteku. Magické vlny ženiny energie se neuvolňují jen při speciálních gestech, rituálech a zaklínáních, ale přirozeně plynou při pěstování rostlin, vaření, zdobení domu, výchově dětí i při milování s mužem. Nejčarovnější ženskou dovedností je schopnost stvořit plod od početí až po zrození, ať už je to dítě, jídlo nebo tkanina. Žena by neměla být jen tvořivá pomocnice a opravářka (šatů, mužů), ale samostatná tvůrkyně. Proto je nyní tak důležité, aby dala prostor a čas jakékoli formě tvořivosti. Mimořádně léčivý pro ni je také tanec a zpěv, který nabíjí a také spolehlivě čistí prostor od negativity. Sebejistota a nezávislost ji umožní vystoupit z hranic pravoúhlého racionalismu a důvěřovat nelogickým otázkám, energetickým hnutím a neznámým obrazům, které k ní přicházejí.
Pěšky do nebe
Je důležité, abychom věděly, že schopnost vládnout určitými silami je pouze příznakem duchovního rozvoje, nejsou rozvojem samotným. Naše spiritualita nespočívá v dávání energie, meditací, vidění aury, ale v tom, jak se radujeme, jakou energii přijímáme a dáváme do jemných pohybů obyčejného bytí.
DALŠÍ INFORMACE: Tantra pro ženy 2007
Zveřejněno 01.04.2004 v 12:26 hodin
Copyright 1998-2022 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
Vyhledávání
  Vyhledávací centrum
Rejstřík oblasti
Databanka akcí
 
Regiony a oblasti ČR
  Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR
Pohádkové regiony
 
ZPRÁVY A AKTUALITY
  Tiskové zprávy
Aktuality
Sněhové zpravodajství
 
Služby pro turisty
  Informační centra
Průvodcovské služby
Tlumočníci a překladatelé
Bankovní služby
Turistický produkt
 
Kalendář akcí oblasti
  Akce pro děti
Kino, divadlo, výstavy
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Kalendář kongresů, konferencí
Kalendář veletrhů a výstav
 
Folklor a tradice
  Etnografický region
Etnografický subregion
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
 
KLUB ČESKYCH TURISTŮ
  Krajská oblast KČT
Odbor KČT
Turistické odznaky a známky
 
Regionální rozvoj
  Regiony a sdružení
Investiční příležitosti
Průmyslové zóny
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba